GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aplikacja mobilna GUS Geo dostępna w sklepie Google Play

Uprzejmie informujemy, iż udostępniona została aplikacja mobilna Portalu Geostatystycznego pod nazwą GUS Geo na urządzenia obsługiwane przez system Android. Aplikacja umożliwia przeglądanie wybranych gotowych prezentacji mapowych z Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego dostępnego na stronie https://geo.stat.gov.pl/app/cat/ oraz oferuje użytkownikowi dwie metody kartograficznej prezentacji danych tematycznych z Banku Danych Lokalnych: kartogram i kartodiagram. Użytkownik może włączać i wyłączać widoczność warstw mapowych, wchodzących w skład prezentacji oraz ich legendy. W aplikacji mobilnej można wyświetlić podstawowe statystyki dla jednostek terytorialnych oraz wyszukiwać obiekty.

Zachęcamy do pobrania aplikacji GUS Geo w sklepie Google Play.

Aplikacja mobilna na iOS dostępna jest w sklepie App Store, o czym informowaliśmy już w komunikacie Aplikacja mobilna GUS Geo dostępna w sklepie App Store – GUS Portal Geostatystyczny.