GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Dane o budynkach i mieszkaniach w siatce kilometrowej – NSP 2021

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy zasób NSP2021. Budynki i mieszkania w siatce kilometrowej. / 2021 census data. Buildings and dwellings in 1km grid. Prezentacja zawiera dwie warstwy przedstawiające:

  • ogólną liczbę budynków,
  • ogólną liczbę mieszkań.

Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”.

Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku.

Zaprezentowane wyniki dotyczą budynków:

a) mieszkalnych, niemieszkalnych oraz zbiorowego zakwaterowania, w których znajdują się mieszkania,

b) zbiorowego zakwaterowania.

Dane o budynkach i mieszkaniach w siatce kilometrowej – NSP 2021 można również pobrać z Portalu Geostatystycznego. Należy w tym celu:

  1. zalogować w Menedżerze zasobów jako użytkownik zewnętrzny,
  2. po zalogowaniu się do Menedżera zasobów należy na pasku filtrowania dla filtra Dostępność zasobów kliknąć „x”, aby usunąć zawężenie tylko do swoich zasobów („Moje”),
  3. następnie w polu Szukaj wprowadzić nazwę ‘NSP2021. Budynki i mieszkania ‘ lub konkretny nr zasobu – w tym przypadku będzie to 18483,
  4. na grafice wyszukanego zasobu należy kliknąć w przycisk Eksport i wybrać format danych (dostępne formaty danych to geojson, shp, csv, kml).

Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji w Katalogu zasobów  https://geo.stat.gov.pl/app/cat/.