GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Dane o populacji w siatce kilometrowej – NSP 2011 ponownie dostępne

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy ponownie zasób NSP 2011 – Dane o populacji w siatce kilometrowej. Prezentacja zawiera warstwy przedstawiające następujące zjawiska:

  • ogólną liczbę ludności (dwie skale barw);
  • ogólną liczbę mężczyzn;
  • ogólną liczbę kobiet;
  • współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn).

Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”.

Zjawiska przedstawione są w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku.

Przedstawione dane zostały zniekształcone z uwagi na potrzebę nałożenia tajemnicy statystycznej. Zapraszamy do obejrzenia https://geo.stat.gov.pl/app/cat/.