GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 możliwe do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 można pobrać w formacie .shp w ramach usługi INSPIRE ATOM dla tematu Rozmieszczenie ludności (demografia). Aby wyświetlić zbiory udostępnione przez usługi ATOM w Portalu Geostatystycznym należy w aplikacji https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ w polu Feed umieścić adres usługi https://geo.stat.gov.pl/atom-web/atom/PD. Instrukcja pobrania danych znajduje się także w zakładce INSPIRE INSPIRE – GUS Portal Geostatystyczny.

Dane można również pobrać z Portalu Geostatystycznego. Należy w tym celu:

  • zalogować w Menedżerze zasobów jako użytkownik zewnętrzny,
  • po zalogowaniu się do Menedżera zasobów należy na pasku filtrowania dla filtra Dostępność zasobów kliknąć „x”, aby usunąć zawężenie tylko do swoich zasobów („Moje”),
  • następnie w polu Szukaj wprowadzić nazwę ‘NSP2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej’ lub konkretny nr zasobu – w tym przypadku będzie to 18433,
  • na grafice wyszukanego zasobu należy kliknąć w przycisk Eksport i wybrać format danych (dostępne formaty danych to geojson, shp, csv, kml).