GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 – w podziale na płeć i grupy wiekowe

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego, w zasobie NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej dodaliśmy nowe warstwy:

  • rezydenci – ogólna liczba mężczyzn,
  • rezydenci – ogólna liczba kobiet,
  • rezydenci w wieku 0-14 lat,
  • rezydenci w wieku 15-64 lat,
  • rezydenci w wieku 65 lat i więcej.

W niektórych oczkach siatki kilometrowej dane zostały ukryte ze względu na konieczność ochrony tajemnicy statystycznej.

Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”.

Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Kategoria ludności rezydującej jest opracowywana na potrzeby statystyki międzynarodowej. 

Do rezydentów zalicza się:

a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy bez względu na ich miejsce przebywania w kraju czy za granicą;

b) osoby przebywające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy.

Zapraszamy do obejrzenia w Katalogu zasobów  https://geo.stat.gov.pl/app/cat/.

Dane można pobrać z Portalu Geostatystycznego. Należy w tym celu:

  • zalogować w Menedżerze zasobów jako użytkownik zewnętrzny,
  • po zalogowaniu się do Menedżera zasobów należy na pasku filtrowania dla filtra Dostępność zasobów kliknąć „x”, aby usunąć zawężenie tylko do swoich zasobów („Moje”),
  • następnie w polu Szukaj wprowadzić nazwę „NSP2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej (płeć i wiek)” lub konkretny nr zasobu – w tym przypadku będzie to 19307,
  • na grafice wyszukanego zasobu należy kliknąć w przycisk Eksport i wybrać format danych (dostępne formaty danych to geojson, shp, csv, kml).