GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy zasób NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej. Prezentacja zawiera warstwy przedstawiające ogólną liczbę rezydentów (dwie skale barw). Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”.

Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Kategoria ludności rezydującej jest opracowywana na potrzeby statystyki międzynarodowej. 

Do rezydentów zalicza się:

a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy bez względu na ich miejsce przebywania w kraju czy za granicą;

b) osoby przebywające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy.

Zapraszamy do obejrzenia w Katalogu zasobów  https://geo.stat.gov.pl/app/cat/.