GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Geospatial World Forum 2019

W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja Geospatial World Forum. Organizowana dziesiąty rok z rzędu konferencja zgromadziła ok. 1500 specjalistów z zakresu informacji geoprzestrzennej z całego świata, w tym: producentów i użytkowników danych przestrzennych, dostawców rozwiązań informatycznych z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), producentów oprogramowania GIS. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat przetwarzania danych przestrzennych w celu wykorzystania rosnącego potencjału informacji przestrzennej i budowy użytecznych systemów GIS. Konferencja była okazją do zapoznania się z nowymi trendami w zakresie udostępniania danych przestrzennych oraz technologiami budowy i udoskonalania systemów GIS.

Prezes GUS Dominik Rozkrut wziął udział w panelu dyskusyjnym „#geospatialbydefault – Empowering Billions” otwierającym konferencję. Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów – wygłosił prezentację „Geospatial statistical data integration for decision making and monitoring SDGs” w ramach sesji GEO4SDGS dotyczącej roli informacji geoprzestrzennej w pracach związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.