GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Kolejna kadencja Pana Janusza Dygaszewicza jako Prezydenta EFGS

Pan dr inż. Janusz Dygaszewicz, dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w Głównym Urzędzie Statystycznym został mianowany na kolejną kadencję prezydencką Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS). Ogłoszenie odbyło się podczas spotkania Grupy Roboczej GISCO ds. integracji danych statystycznych z informacją przestrzenną (the Geographical Information System at the Commission) połączonego z posiedzeniem UN-GGIM:Europe-ESS-UNECE. Wydarzenie miało miejsce w dniach 28-29 marca 2019 r. w siedzibie Eurostatu (Luksemburg).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji statystycznych oraz agencji kartograficznych krajów europejskich oraz reprezentanci kilku organizacji międzynarodowych zajmujących się integracją danych statystycznych z informacją przestrzenną.

EFGS (European Forum for Geography and Statistics) to powołany w 1998 roku komitet ekspertów na potrzeby tworzenia wspólnej infrastruktury danych geostatystycznych oraz wypracowania najlepszych praktyk w zbieraniu, produkcji oraz rozpowszechnianiu statystyk z wykorzystaniem technologii GIS (system informacji geograficznej) w statystyce.