GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń”

Główny Urząd Statystyczny objął patronatem honorowym pierwszą edycję Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pt. „Zaplanuj swoją przestrzeń”, organizowanego przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich. Jest to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i ogólnopolskim. W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którzy zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzonym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

I etap Konkursu, czyli eliminacje ruszają już 14 marca i potrwają do 24 marca 2016 roku.

Konkurs będzie organizowany corocznie, w semestrze letnim. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: http://www.konkurs.gik.pw.edu.pl.