GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Mobilna aplikacja „Portal Geostatystyczny”

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2015 r. udostępniona została mobilna aplikacja „Portal Geostatystyczny” jako usługa dostępu z urządzeń mobilnych do danych statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach, przygotowana w ramach projektu ‘Portal Geostatystyczny – Faza II’ realizowanego zgodnie z porozumieniem nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 z dn. 3 listopada 2014 r. o dofinansowanie projektu w ramach 7. Osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007 – 2013.

Usługa ta jest dostępna dla systemów Android, Windows Phone oraz iOS.