GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Monografia Portalu Geostatystycznego

Uprzejmie informujemy, że została wydana  Monografia Portalu Geostatystycznego.

Opracowanie stanowi zbiór doświadczeń zdobytych w ramach przeprowadzonego w latach 2014-2015 projektu Portal Geostatystyczny – Faza II, którego wynikiem jest wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji. W opracowaniu został również opisany stan Portalu Geostatystycznego po zakończeniu realizacji projektu.

Publikacja dostępna jest również na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.