GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Nowa aplikacja mapowa Portalu Geostatystycznego

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2015 r. pod adresem beta.geo.stat.gov.pl udostępniona została usługa dostępu z urządzeń komputerowych do danych statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz z dostępem do nowych danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej, przygotowana w ramach projektu ‘Portal Geostatystyczny – Faza II’ zrealizowanego zgodnie z porozumieniem nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 z dn. 3 listopada 2014 r. o dofinansowanie projektu w ramach 7. Osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007 – 2013.

Nowa aplikacja mapowa Portalu dostępna jest pod adresem beta.geo.stat.gov.pl/imap. Zachęcamy do korzystania z nowej aplikacji. Na adres geo@stat.gov.pl możliwe jest zgłaszanie uwag i wniosków o ulepszenie, które będą mogły być brane pod uwagę pod kątem planowania dalszych prac rozwojowych.