GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

O Portalu na sesji Konferencji Statystyków Europejskich i posiedzenia Komitetu ONZ

21 czerwca br. w czasie sesji Konferencji Statystyków Europejskich i posiedzenia Komitetu ONZ dotyczącego Globalnego Zarządzania Informacją Przestrzenną dla Regionu Europy (UN-GGIM: Europe) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentował funkcjonalności nowego Portalu Geostatystycznego.