GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 – 24 marca 2015 r. w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt.: Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmacnianiu pozytywnego wizerunku statystyki.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z prezentacją „Portal Geostatystyczny jako nowoczesne narzędzie komunikowania się i świadczenia usług przez służby statystyki publicznej”.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z procesem kształtowania roli i wizerunku statystyki, w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych społeczeństwa, w tym sektora administracji, nauki, gospodarki, mediów, edukacji, w warunkach funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. 

Więcej informacji na stronie: http://szczecin.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-okazji–dnia-statystyki-polskiej/