GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Podsumowanie Dni Otwartych w GUS

W dniach 12 i 13 maja br. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyły się Dni Otwarte  w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Uczestnicy, podczas dwudniowego wydarzenia mieli okazję zdobycia nowych umiejętności z zakresu generowania danych statystycznych, a także poznania możliwości, jakie wiążą się z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych udostępnianych przez statystykę.

Podczas Dni Otwartych prezentowany był także Portal Geostatystyczny, który został rozbudowany podczas przeprowadzonego w latach 2014-2015 projektu Portal Geostatystyczny – Faza II, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG), 7 osi priorytetowej, „Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas warsztatów oraz na stoisku eksperckim zaprezentowane zostały nowe funkcjonalności i usługi oferowane przez Portal.  

Dni otwarte

Dni otwarte