GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Prezentacja Portalu Geostatystycznego na Sympozjum

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-13 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne na temat „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”.

W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie referat „Portal Geostatystyczny jako narzędzie do udostępniania danych statystycznych”.

Program Sympozjum