GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Prezentacja Portalu Geostatystycznego w Kamionce k. Rzeszowa

W dniach 8 – 10 czerwca 2016 r. w Kamionce k. Rzeszowa odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne –zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki”. Celem konferencji było zaprezentowanie przez uczestników nowych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych z kraju, zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny geodezji i kartografii.

W ramach wydarzenia na stoisku eksperckim prezentowane były nowe funkcjonalności, usługi oraz zakres danych oferowane przez Portal Geostatystyczny.

Stoisko eksperckie
Stoisko eksperckie