GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Prezentacja Portalu Geostatystycznego w Toruniu

W dniach 15-17 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych. Celem wydarzeń jest promowanie interdyscyplinarnego podejścia do badań poprzez wymianę myśli między akademicką społecznością młodych naukowców kierunków przyrodniczych.

W dniu 16 kwietnia przedstawiciele służb statystyki publicznej będą mieli przyjemność zaprezentować referat oraz przeprowadzić warsztaty praktyczne dotyczące korzystania z wynikowych informacji statystycznych dostępnych w Portalu Geostatystycznym.