GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Przestrzeń dla statystyki

Jak w jednym miejscu zmieścić tysiące wartościowych danych statystycznych zaprezentowanych na rozlicznych mapach całego kraju i poszczególnych regionów? Odpowiedź na to pytanie mogli poznać wszyscy uczestnicy konferencji pt.: „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości”, która odbyła się 13 sierpnia br. w Hotelu Novotel w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny wzięli udział m.in. przedstawiciele instytucji państwowych i naukowych  oraz przedsiębiorcy wykorzystujący dane statystyczne w swojej działalności.

Uczestnicy konferencji pt.: „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości”

Nowoczesna forma prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym i jej przydatność dla odbiorców w czasach stałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, staje się coraz bardziej istotna. Reakcją na to rosnące zapotrzebowanie jest Portal Geostatystyczny. Narzędzie to oparte jest na technologiach wykorzystujących dane geoprzestrzenne bazujące na tzw. Systemach Informacji Geograficznej GIS (ang. Geographic Information System). Podczas konferencji Pan Janusz Dygaszewicz, Kierownik Projektu, przybliżył zebranym podstawowe pojęcia związane z geostatystyką, istotę innowacyjnego podejścia do prezentacji danych oraz przykłady jego zastosowań.

Pan Janusz Dygaszewicz, Kierownik Projektu Portal Geostatystyczny - Faza II

Portal Geostatystyczny zawiera sporą liczbę funkcjonalności, dzięki którym każdy użytkownik może w szybki i łatwy sposób pozyskać przydatne informacje. O możliwościach jakie daje platforma, opowiedzieli na konferencji członkowie zespołu projektowego. Największe zainteresowanie słuchaczy bez wątpienia wzbudziła możliwość przygotowywania własnych map tematycznych oraz dostęp do danych na urządzenia mobilne.

Członkowie zespołu projektowego oraz przedstawiciele wykonawcy w Projekcie Portal Geostatystyczny - Faza II

Ambitne projekty to z reguły wynik olbrzymiego wkładu pracy osób je realizujących. Tak było i w przypadku Portalu Geostatystycznego, którego sukces nie byłby możliwy bez odpowiednich praktyk zarządzania. W trakcie konferencji można było dowiedzieć się więcej o sposobie wykonania projektu. Pomimo ograniczonych możliwości czasowych oraz wysokich wymogów formalnych, o powodzeniu projektu Portal Geostatystyczny zadecydowało metodyczne podejście i dobra komunikacja zespołu. 

Pani Agnieszka Nowakowska, Kierownik Zespołu MErytoryczno - Technicznego w Projekcie Portal Geostatystyczny - Faza II

Bardzo rzeczowym elementem programu okazała się dyskusja plenarna, podsumowująca konferencję. Uczestnicy mogli zasięgnąć rad specjalistów dotyczących m.in. skutecznego wykorzystania Portalu dla potrzeb biznesowych. Ciekawym punktem rozmów była także kwestia ujednolicenia danych przestrzennych, stosowanych przez inne instytucje państwowe.

Przy okazji takich wydarzeń jak relacjonowana konferencja, warto również podkreślać powszechnie uznanie Portalu Geostatystycznego. Ma on bowiem szansę stać się wizytówką Polski na EXPO 2015 w Mediolanie. To wyróżnienie ze wszech miar uzasadnione z uwagi na innowacyjność rozwiązania, a także sprawne i skuteczne przeprowadzenie przedsięwzięcia przez jednostkę administracji publicznej w Polsce.

Projekt „Portal Geostatystyczny – Faza II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.