GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Przetarg na Rozbudowę Portalu Geostatystycznego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 marca 2015 r. GUS ogłosił przetarg na Rozbudowę istniejącego systemu informatycznego Portal Geostatystyczny (PGS) o nowe funkcjonalności wraz z dostawą licencji oprogramowania GIS oraz realizacją szkoleń związanych z ich wykorzystaniem w ramach projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Opracowanie Planu projektu;

 2. Opracowanie Dokumentacji analityczno-projektowej Systemu PGS – Faza II;

 3. Opracowanie Dokumentacji testów Systemu PGS – Faza II;

 4. Przygotowanie Danych testowych;

 5. Dostawa, instalacja i konfiguracja potrzebnych składników Oprogramowania narzędziowego Systemu PGS – Faza II;

 6. Wytworzenie, dostarczanie, skonfigurowanie i uruchomienie Oprogramowania dedykowanego Systemu PGS – Faza II;

 7. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej Systemu PGS – Faza II;

 8. Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń dla Systemu PGS – Faza II, z uwzględnieniem przygotowania Dokumentacji szkoleniowej;

 9. Zapewnienie przeniesienia autorskich praw majątkowych dla efektów prac Wykonawcy lub zapewnienie udzielenia licencji dla przedmiotów dostaw Wykonawcy;

 10. Świadczenie usług Asysty technicznej;

 11. Zapewnienie świadczenia usług Wsparcia technicznego;

 12. Świadczenie usług gwarancyjnych.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena (80%) oraz dodatkowa bezpłatna asysta techniczna (20%).