GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Wyniki projektu SATMIROL w Katalogu zasobów

W Katalogu zasobów opublikowana została mapa zawierająca satelitarny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku – dane wstępne. Mapa została opracowana na podstawie wyników projektu „SATMIROL, czyli Satelitarna Identyfikacja i Monitorowanie Upraw na Potrzeby Statystyki Rolnictwa”.

Zapraszamy do obejrzenia https://geo.stat.gov.pl/app/cat/.