GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Zakres danych w Portalu

Obecnie Użytkownik Zewnętrzny w Portalu Geostatystycznym ma możliwość tworzenia kartogramów w zakresie danych uzyskanych podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także funkcjonalność generowania kartodiagramów. Natomiast dostęp do danych z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 będzie możliwy pod koniec 2013 r.