GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Portal Geostatystyczny na konferencji „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-24 marca 2023 w Warszawie odbywa się konferencja „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”, na której na specjalnym stoisku można zapoznać się z funkcjonalnościami Portalu Geostatystycznego. Celem konferencji organizowanej w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej jest prezentacja najważniejszych i najnowszych osiągnięć w statystyce, których użyteczność może […]

Prace serwisowe

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-20.03.2023 r. będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Prace serwisowe

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01-02.03.2023 r. będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być niemożliwy. Przepraszamy za niedogodności.

Prace serwisowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.02.2023 r. w godzinach 16:00-19:00 będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być niemożliwy. Przepraszamy za niedogodności.

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 – w podziale na płeć i grupy wiekowe

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego, w zasobie NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej dodaliśmy nowe warstwy: W niektórych oczkach siatki kilometrowej dane zostały ukryte ze względu na konieczność ochrony tajemnicy statystycznej. Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego […]

Prace serwisowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.02.2023 r. będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Dane o budynkach i mieszkaniach w siatce kilometrowej – NSP 2021

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy zasób NSP2021. Budynki i mieszkania w siatce kilometrowej. / 2021 census data. Buildings and dwellings in 1km grid. Prezentacja zawiera dwie warstwy przedstawiające: Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Zaprezentowane wyniki […]

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 możliwe do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 można pobrać w formacie .shp w ramach usługi INSPIRE ATOM dla tematu Rozmieszczenie ludności (demografia). Aby wyświetlić zbiory udostępnione przez usługi ATOM w Portalu Geostatystycznym należy w aplikacji https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ w polu Feed umieścić adres usługi https://geo.stat.gov.pl/atom-web/atom/PD. Instrukcja pobrania danych znajduje się także w […]

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy zasób NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej. Prezentacja zawiera warstwy przedstawiające ogólną liczbę rezydentów (dwie skale barw). Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Kategoria ludności rezydującej jest opracowywana na potrzeby statystyki międzynarodowej.  […]