GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości.”

Jednym z najbardziej cennych dóbr cywilizacji jest obecnie informacja. Może ona być uznana za wartościową jedynie wtedy, gdy jest prawdziwa, rzetelnie opracowana, łatwo dostępna i poparta wynikami skrupulatnych badań. Właśnie celem działania statystyki publicznej jest dostarczenie referencyjnych danych o zjawiskach społecznych, gospodarczych i środowiskowych dotyczących zarówno całego kraju jak i najbliższego otoczenia, w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych dla lat 2010-2014

Uprzejmie informujemy, iż w ramach usługi pobierania INSPIRE dla tematu jednostki statystyczne opublikowane zostały zbiory danych z granicami rejonów statystycznych i obwodów spisowych dla lat 2010-2014 w formacie ESRI Shapefile. Szczegółowe zestawienie opublikowanych w ramach INSPIRE zbiorów i usług danych przestrzennych znajdą Państwo tutaj. Informację o tym jak skorzystać z usługi pobierania INSPIRE w Portalu …

Przetarg na Rozbudowę Portalu Geostatystycznego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 marca 2015 r. GUS ogłosił przetarg na Rozbudowę istniejącego systemu informatycznego Portal Geostatystyczny (PGS) o nowe funkcjonalności wraz z dostawą licencji oprogramowania GIS oraz realizacją szkoleń związanych z ich wykorzystaniem w ramach projektu Portal Geostatystyczny – Faza II. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Planu projektu; Opracowanie Dokumentacji analityczno-projektowej Systemu PGS – Faza II; Opracowanie …

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 – 24 marca 2015 r. w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt.: Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmacnianiu pozytywnego wizerunku statystyki. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z prezentacją …

Janusz Dygaszewicz Prezesem EFGS

Janusz Dygaszewicz Prezesem Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS- European Forum for Geography and Statistics) W dniach 2-3 marca 2015 r. w siedzibie Eurostatu (Luksemburg) odbyło się spotkanie przedstawicieli agencji mapowych oraz instytucji statystycznych. W ramach spotkania zorganizowane zostało coroczne posiedzenie Grupy Roboczej GISCO (the Geographical Information System at the COmmission) oraz konferencja UN-GGIM: …

Konferencja Copernicus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26 – 27 lutego 2015 r. przedstawiciele Departamentu Programowania i Koordynacji Badań oraz Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Copernicus – the road to economic development”, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Konferencja w całości poświęcona …

Tematyczne Klastry INSPIRE

W dniu dzisiejszym uruchomiona została internetowa platforma wymiany doświadczeń związanych z implementacją dyrektywy INSPIRE we Wspólnocie Europejskiej. Platforma powstała na bazie forum INSPIRE i służyć ma producentom danych, implementującym założenia dyrektywy oraz użytkownikom danych do celu wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, a także zadawania pytań i rozwiązywania problemów związanych z danymi tematycznymi. 34 tematy danych …

Prezentacja danych w siatkach kilometrowych w Portalu Geostatystycznym

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku zadań realizowanych w ramach umowy o dotację zatytułowanej „Tworzenie krajowej siatki kilometrowej (grid) z danymi o populacji na podstawie danych ze spisu 2011- GEOSTAT 1C” w Portalu Geostatystycznym opublikowane zostały następujące tematy danych w kilometrowej siatce kwadratów 1km x 1km (grid): Ogólna liczba ludności (skala – zielony/czerwony), Ogólna liczba ludności …

Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

W dniu 3 listopada 2014 r. Główny Urząd Statystyczny zawarł z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie porozumienie nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II. Celem projektu jest umożliwienie użytkownikom dokonywania zaawansowanych analiz geostatystycznych na bazie wynikowych informacji statystycznych opracowanych na podstawie danych pozyskanych w trakcie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności …

7 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki EFGS 2014

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22 – 24 października 2014 r. Główny Urząd Statystyczny przy wsparciu Eurostatu organizuje 7 Konferencję Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki, która odbędzie się w Krakowie. Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) reprezentuje grupę ekspertów współpracujących w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego w calu tworzenia wspólnej infrastruktury danych geostatystycznych …