GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Prezentacja Portalu Geostatystycznego na konferencji „Środowisko informacji”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-2 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Środowisko informacji”, na której poruszone zostały tematy udostępniania informacji o środowisku w sieci Internet i jej praktycznym wykorzystaniu. Konferencja poświęcona była zagadnieniom, w jaki sposób instytucje, przedsiębiorcy i obywatele mogą korzystać z baz danych w prosty sposób i wygodnie je przeszukiwać. Celem …

Nowa zakładka Granty

Uprzejmie informujemy, że na głównej stronie Portalu Geostatystycznego dodana została zakładka „Granty. W zakładce tej można zapoznać się z wynikami zrealizowanego niedawno projektu zatytułowanego „Łączenie danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w państwach członkowskich”. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tego projektu!

Przerwa techniczna

W związku z rekonfiguracją bazy danych Portalu Geostatystycznego czasowo wyłączone zostało narzędzie do generowania map tematycznych. Planowany termin przywrócenia działania narzędzia to 29 stycznia 2014 r. W Portalu nadal można przeglądać warstwy mapy przeglądowej – w tym granice podziału statystycznego. Można również bez przeszkód korzystać z wyszukiwarki metadanych oraz udostępnionych w Portalu usług INSPIRE.

Publiczne konsultacje na temat wdrażania dyrektywy INSPIRE

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach na temat wdrażania dyrektywy INSPIRE. Na stronie http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=en dostępny jest kwestionariusz, również w języku polskim http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=pl.  Więcej informacji na temat  samego procesu konsultacji można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm.

Portal Geostatystyczny na GIS Day

Uprzejmie informujemy, iż podczas tegorocznych obchodów światowego Dnia GIS organizowanych przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnikę Warszawską oraz  Uniwersytety: Warszawski, Łódzki, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przyrodniczy w Poznaniu i Warmińsko-Mazurski będzie możliwość zapoznania się z funkcjonalnością Portalu Geostatystycznego.

EduInkubator 2013

Uprzejmie informujemy, iż w ramach edukacyjnej imprezy EduInkubator 2013 w dniu 18 października 2013 r. w Warszawie odbędą się warsztaty dla nauczycieli pt. „Polska w liczbach”. Warsztaty przeprowadzone zostaną przy wsparciu merytorycznym pracowników Głównego Urzędu Statystycznego i będą obejmowały zagadnienia związane z wykorzystaniem podczas zajęć lekcyjnych wynikowych informacji statystycznych oraz nowoczesnych narzędzi do ich prezentowania. W …

Aktualizacja Podręcznika użytkownika

Uprzejmie informujemy, że udostępniona została nowa wersja Podręcznika użytkownika, zaktualizowana o przykłady wykorzystania Portalu Geostatystycznego (strona 57). 

Prezentacja Portalu Geostatystycznego na Sympozjum

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-13 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne na temat „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”. W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie referat „Portal Geostatystyczny jako narzędzie do udostępniania danych statystycznych”. Program Sympozjum

Kartodiagramy

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiona została funkcjonalność generowania kartodiagramów dla danych pozyskanych podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010.