GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II.

W dniu 3 listopada 2014 r. Główny Urząd Statystyczny zawarł z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie porozumienie nr POIG.07.01.00-00-066/14/00 o dofinansowanie projektu Portal Geostatystyczny – Faza II. Celem projektu jest umożliwienie użytkownikom dokonywania zaawansowanych analiz geostatystycznych na bazie wynikowych informacji statystycznych opracowanych na podstawie danych pozyskanych w trakcie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności …

7 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki EFGS 2014

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22 – 24 października 2014 r. Główny Urząd Statystyczny przy wsparciu Eurostatu organizuje 7 Konferencję Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki, która odbędzie się w Krakowie. Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) reprezentuje grupę ekspertów współpracujących w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego w calu tworzenia wspólnej infrastruktury danych geostatystycznych …

Prezentacja Portalu Geostatystycznego na konferencji „Środowisko informacji”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-2 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Środowisko informacji”, na której poruszone zostały tematy udostępniania informacji o środowisku w sieci Internet i jej praktycznym wykorzystaniu. Konferencja poświęcona była zagadnieniom, w jaki sposób instytucje, przedsiębiorcy i obywatele mogą korzystać z baz danych w prosty sposób i wygodnie je przeszukiwać. Celem …

Nowa zakładka Granty

Uprzejmie informujemy, że na głównej stronie Portalu Geostatystycznego dodana została zakładka „Granty. W zakładce tej można zapoznać się z wynikami zrealizowanego niedawno projektu zatytułowanego „Łączenie danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w państwach członkowskich”. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tego projektu!

Przerwa techniczna

W związku z rekonfiguracją bazy danych Portalu Geostatystycznego czasowo wyłączone zostało narzędzie do generowania map tematycznych. Planowany termin przywrócenia działania narzędzia to 29 stycznia 2014 r. W Portalu nadal można przeglądać warstwy mapy przeglądowej – w tym granice podziału statystycznego. Można również bez przeszkód korzystać z wyszukiwarki metadanych oraz udostępnionych w Portalu usług INSPIRE.

Publiczne konsultacje na temat wdrażania dyrektywy INSPIRE

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach na temat wdrażania dyrektywy INSPIRE. Na stronie http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=en dostępny jest kwestionariusz, również w języku polskim http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=pl.  Więcej informacji na temat  samego procesu konsultacji można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm.

Portal Geostatystyczny na GIS Day

Uprzejmie informujemy, iż podczas tegorocznych obchodów światowego Dnia GIS organizowanych przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnikę Warszawską oraz  Uniwersytety: Warszawski, Łódzki, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przyrodniczy w Poznaniu i Warmińsko-Mazurski będzie możliwość zapoznania się z funkcjonalnością Portalu Geostatystycznego.

EduInkubator 2013

Uprzejmie informujemy, iż w ramach edukacyjnej imprezy EduInkubator 2013 w dniu 18 października 2013 r. w Warszawie odbędą się warsztaty dla nauczycieli pt. „Polska w liczbach”. Warsztaty przeprowadzone zostaną przy wsparciu merytorycznym pracowników Głównego Urzędu Statystycznego i będą obejmowały zagadnienia związane z wykorzystaniem podczas zajęć lekcyjnych wynikowych informacji statystycznych oraz nowoczesnych narzędzi do ich prezentowania. W …

Aktualizacja Podręcznika użytkownika

Uprzejmie informujemy, że udostępniona została nowa wersja Podręcznika użytkownika, zaktualizowana o przykłady wykorzystania Portalu Geostatystycznego (strona 57).