GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Dane o populacji w siatce kilometrowej – NSP 2011 ponownie dostępne

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy ponownie zasób NSP 2011 – Dane o populacji w siatce kilometrowej. Prezentacja zawiera warstwy przedstawiające następujące zjawiska: ogólną liczbę ludności (dwie skale barw); ogólną liczbę mężczyzn; ogólną liczbę kobiet; współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn). Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawiska przedstawione są w […]

Prezentacja Portalu Geostatystycznego podczas Dnia Otwartego GUS – „Wakacyjne spotkanie ze statystyką”

Zapraszamy 13 lipca 2022 r. do Głównego Urzędu Statystycznego Aleja Niepodległości 208 (sala 149) na prezentację Portalu Geostatystycznego podczas Dnia Otwartego GUS – „Wakacyjne spotkanie ze statystyką”. Osoby z zewnątrz, które zechcą wziąć udział w wydarzeniu stacjonarnie proszone są o wcześniejszą rejestrację  pod linkiem: https://visitors.stat.gov.pl/event/registration?code=VN9S9N4HEP. Prezentacja Portalu odbędzie się w bloku tematycznym prezentującym projekty statystyki publicznej […]

Prace serwisowe

Informujemy, że w dniu 31 maja br. w godzinach 15:00-17:00 będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Prace serwisowe

Informujemy, że w dniu 6 maja br. w godzinach 16:30-17:00 będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Nowa odsłona Portalu Geostatystycznego

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) a Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) z dnia 27 kwietnia 2018 r. w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Celem […]