GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Prace serwisowe

Informujemy, że w dniu 31 maja br. w godzinach 15:00-17:00 będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Prace serwisowe

Informujemy, że w dniu 6 maja br. w godzinach 16:30-17:00 będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Nowa odsłona Portalu Geostatystycznego

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) a Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) z dnia 27 kwietnia 2018 r. w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Celem […]