GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Nowa odsłona Portalu Geostatystycznego

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) a Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) z dnia 27 kwietnia 2018 r. w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Celem […]

Geospatial World Forum 2019

W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja Geospatial World Forum.

Konferencja EFGS 2019

W dniach 9-11 października 2019 r. w Manchester odbędzie się 12. Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki.

11 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki w Helsinkach

W dniach 16-18 października 2018 r. w Helsinkach odbędzie się 11 Konferencja Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki. Konferencja stanowi jedno z ważniejszych działań EFGS mających na celu promowanie integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w sektorze publicznym.