GUS Przestrzenne Dane Statystyczne GUS Przestrzenne Dane Statystyczne

Granty

Główny Urząd Statystyczny od kilku lat bierze czynnie udział w wielu międzynarodowych projektach inicjowanych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), w zakresie wykorzystania informacji geograficznych w statystyce.

Obecnie pracownicy GUS realizują następujące projekty:

  • GEOSTAT 4. Ogólnym celem projektu jest wypracowanie metodologii integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w ramach procesu produkcji danych statystycznych odniesionych przestrzennie, przygotowanie wytycznych dotyczących implementacji GSGF w Państwach Członkowskich, wypracowanie narzędzi do oceny jakości zarządzania informacją geoprzestrzenną oraz implementacji GSGF. Projekt zakłada również analizę przypadków dotyczących statystyk przestrzennych jako usługi. Projekt ma zapewnić również ciągłość i trwałość działalności Europejskiego Forum Geografii i Statystyki między innymi poprzez organizację konferencji i prowadzenie strony EFGS.
  • „Przygotowanie procedur raportowania wyników spisu w siatce kilometrowej”. Realizacja projektu wynika bezpośrednio z wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1799 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego działania w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania wybranych tematów spisu ludności i mieszkań z 2021 r. geokodowanych w siatce kilometrowej. Celem ogólnym projektu jest opracowanie procedur, utworzenie środowiska i narzędzi do raportowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w siatce o oczku 1 km x 1 km, w tym do przygotowania i załadowania danych do Census Hub.
  • „Definiowanie nowych geometrii dla statystyk”. Celem projektu jest opracowanie metodologii tworzenia i wykorzystania nowych danych geoprzestrzennych do publikacji danych statystycznych. Nowe geometrie tworzone będą dla dwóch kategorii tematycznych: miejscowości oraz obiektów związanych z transportem kolejowym. Geometrie obu kategorii będą na poziomie szczegółowości poniżej poziomu gminy (LAU2). Ich opracowanie pozwoli na udostępnianie w przestrzeni danych statystycznych dotychczas publikowanych jedynie w tabelach. Dzięki nowym geometriom możliwe będzie również wyliczanie nowych danych statystycznych w oparciu o łączenie danych, agregacje oraz analizy przestrzenne. Produktami projektu będą prezentacje mapowe bardziej szczegółowe niż te oparte na podziale terytorialnym kraju, co jest zgodne z potrzebami użytkowników danych statystycznych odniesionych przestrzennie.

Ponadto do tej pory zrealizowane zostały następujące projekty:

Natomiast w latach poprzednich zostały zrealizowane projekty z serii Geostat 1, Geostat 2 oraz z serii Łączenie danych statystycznych z informacją przestrzenną w państwach członkowskich.