GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

INSPIRE

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest organem wiodącym dla dwóch tematów danych przestrzennych z załącznika III Dyrektywy INSPIRE:

  • jednostki statystyczne (statistical units),
  • rozmieszczenie ludności [demografia] (population distribution [demography]).

W celu realizacji wymogów Dyrektywy INSPIRE zarejestrowano następujące zbiory danych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych:

  • PL.ZIPGUS.312 – rejony statystyczne i obwody spisowe (w ramach tematu jednostki statystyczne)
  • PL.ZIPGUS.2827 – rozmieszczenie ludności (demografia)

W Portalu Geostatystycznym uruchomiono niżej wymienione usługi INSPIRE:

Usługa wyszukiwania  – Usługa katalogowa CSW pozwalająca na wyszukiwanie metadanych opisujących usługi i zbiory danych przestrzennych opublikowane w Portalu Geostatystycznym: https://geo.stat.gov.pl/geonetwork/srv/pol/csw?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=2.0.2

Usługi przeglądania – opublikowane w postaci WMS (Web Map Service):

https://geo.stat.gov.pl/wss/wms_inspire/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Usługi pobierania – usługa pobierania o profilu ATOM pozwalająca na pobieranie predefiniowanych zbiorów danych przestrzennych:

Dla tematu jednostki statystyczne usługa dostępna jest pod adresem  https://geo.stat.gov.pl/atom-web/atom/SU

Dla tematu rozmieszczenie ludności [demografia] usługa dostępna jest pod adresem https://geo.stat.gov.pl/atom-web/atom/PD