GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Twoje dane na mapie

Dołącz współrzędne do swoich danych

Geokodowanie

Umożliwia dołączenie informacji przestrzennej do wczytanego zbioru danych tabelarycznych, w oparciu o usługi Serwera wyszukiwania tj. przypisanie lokalizacji przestrzennej punktom adresowym opisanym tekstowo oraz przypisanie geometrii podziału administracyjnego. Stan danych wykorzystywanych do geokodowania: granice administracyjne – 01.01.2023 r., punkty adresowe – 01.01.2023 r. W module Geokodowanie wykorzystywane są granice dla gmin: 1 – gmina miejska, 2 – gmina wiejska, 3 – gmina miejsko-wiejska. Jeżeli istnieje potrzeba przypisania granic administracyjnych do danych w innym podziale niż podstawowy lub dla innego roku, w tym celu należy przejść do modułu Menedżera zasobów i skorzystać z oferowanych tam szablonów. Instrukcja wykorzystania szablonów dostępna jest w zakładce FAQ.

Wczytaj i zarządzaj swoimi zasobami

Menedżer zasobów

Narzędzie pozwalające na przeglądanie, wyszukiwanie oraz zarządzanie Twoimi danymi oraz danymi do których uzyskałeś dostęp. Umożliwia przeglądanie zasobów własnych użytkownika oraz współdzielenie zasobów w ramach organizacji. (Wymagane logowanie)

Przygotuj analizę lub panel analityczny

Studio analiz

Umożliwia wytworzenie i zapisanie konfiguracji panelu analitycznego poprzez wybór i konfigurację elementów składowych: aplikacji mapowych; diagramów i wykresów; tabel; legend mapy. (Wymagane logowanie)

Przygotuj własną prezentację danych

Studio map

Narzędzie umożliwiające przygotowanie i zapisanie prezentacji kartograficznej danych poprzez wybór elementów składowych wizualizacji takich jak: mapy podkładowej; warstw dynamicznych; dostępnych narzędzi interaktywnych. (Wymagane logowanie)

Przygotuj własną usługę

Studio kompozycji

Narzędzie umożliwiające zdefiniowanie symbolizacji wybranych danych i udostępnienie tak utworzonej wizualizacji za pomocą usług dynamicznych lub kaflowych (np. WMS czy WMTS). (Wymagane logowanie)