GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Aktualności

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 – w podziale na płeć i grupy wiekowe

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego, w zasobie NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej dodaliśmy nowe warstwy: W niektórych oczkach siatki kilometrowej dane zostały ukryte ze względu na konieczność ochrony tajemnicy statystycznej. Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego […]

Prace serwisowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.02.2023 r. będą prowadzone prace serwisowe Portalu Geostatystycznego. W związku z powyższym dostęp do funkcjonalności Portalu może być utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

Dane o budynkach i mieszkaniach w siatce kilometrowej – NSP 2021

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy zasób NSP2021. Budynki i mieszkania w siatce kilometrowej. / 2021 census data. Buildings and dwellings in 1km grid. Prezentacja zawiera dwie warstwy przedstawiające: Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Zaprezentowane wyniki […]

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 możliwe do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 można pobrać w formacie .shp w ramach usługi INSPIRE ATOM dla tematu Rozmieszczenie ludności (demografia). Aby wyświetlić zbiory udostępnione przez usługi ATOM w Portalu Geostatystycznym należy w aplikacji https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ w polu Feed umieścić adres usługi https://geo.stat.gov.pl/atom-web/atom/PD. Instrukcja pobrania danych znajduje się także w […]

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego udostępniliśmy zasób NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej. Prezentacja zawiera warstwy przedstawiające ogólną liczbę rezydentów (dwie skale barw). Widoczność warstw można zmieniać za pomocą funkcji „Warstwy tematyczne”. Zjawisko przedstawione jest w siatce kilometrowej na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Kategoria ludności rezydującej jest opracowywana na potrzeby statystyki międzynarodowej.  […]

Portal Geostatystyczny na posiedzeniu Naukowej Rady Statystycznej

14 grudnia br. podczas posiedzenia Naukowej Rady Statystycznej (https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/organy-opiniodawczo-doradcze-prezesa-gus/naukowa-rada-statystyczna/) zostaną zaprezentowane funkcjonalności poszczególnych modułów Portalu Geostatystycznego.

Aplikacja mobilna GUS Geo dostępna w sklepie Google Play

Uprzejmie informujemy, iż udostępniona została aplikacja mobilna Portalu Geostatystycznego pod nazwą GUS Geo na urządzenia obsługiwane przez system Android. Aplikacja umożliwia przeglądanie wybranych gotowych prezentacji mapowych z Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego dostępnego na stronie https://geo.stat.gov.pl/app/cat/ oraz oferuje użytkownikowi dwie metody kartograficznej prezentacji danych tematycznych z Banku Danych Lokalnych: kartogram i kartodiagram. Użytkownik może włączać i […]

Aktualny zbiór rejonów statystycznych i obwodów spisowych

Uprzejmie informujemy, iż udostępniony został zbiór danych przestrzennych BREC – rejonów statystycznych i obwodów spisowych wg stanu na 01.01.2022 r. Podział statystyczny udostępniany jest w ramach usługi INSPIRE dla tematu danych przestrzennych jednostki statystyczne. Opis zbiorów i usług danych przestrzennych INSPIRE w Portalu Geostatystycznym znajduje się w zakładce INSPIRE (https://portal.geo.stat.gov.pl/pl/inspire/).

Aplikacja mobilna GUS Geo dostępna w sklepie App Store

Uprzejmie informujemy, iż udostępniona została aplikacja mobilna Portalu Geostatystycznego pod nazwą GUS Geo na urządzenia obsługiwane przez system iOS. Aplikacja umożliwia przeglądanie wybranych gotowych prezentacji mapowych z katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego dostępnego na stronie Katalog zasobów – Wszystkie – GUS Portal Geostatystyczny oraz oferuje użytkownikowi dwie metody kartograficznej prezentacji danych tematycznych z Banku Danych Lokalnych: kartogram […]